Tjurapung

En da så skulle ja göra mat

Nåt riktigt gott å grovt såklart
Ja sprang iväg till charkuterit
Å fråga nåt så slaktarn ble vit

Ref.
Har du en grov, har du en grov
Tjurapung, tjurapung
Har du en grov, har du en grov
Tjurapung, tjurapung

Å se på fan de hade han
Ja feck den i en stålspann
Men spisen den va sönder så
Ja fick äta upp den rå

Ref.
Dä ä gött mä, dä ä gött mä
Tjurapung, tjurapung
Dä ä gött mä, dä ä gött mä
Tjurapung, tjurapung

En da så skulle ja göra mat
Nåt riktigt gott å grovt såklart
Ja sprang iväg till charkuterit
Å fråga nåt så slaktarn ble vit

Ref.
Har du en grov, har du en grov
Tjurapung, tjurapung
Har du en grov, har du en grov
Tjurapung, tjurapung
<<<<<'TILLBAKA'<<<<<