Moona Vröv

En gång när jag va på semester
Såg ja på vägen en samling präster
Ja sa åt chauffören att sakta farten
Sen tömde ja hela darten
Å böxera dom åkte ner
Å ja skrek tuta så dom ser
Å när dom titta så moona ja
Längre än ja gjort på ett jävla tag

Ref.
Moona vröv i bilfönstret
Moona vröv i bilfönstret
Moona vröv i bilfönstret
Moona vröv i bilfönstret

Vi stanna till på campingplats
Där vaktmänstarn han hette Mats
Vi fick en plats där vi skulle stå
Men när vi kom dit så var vi två
Ja sprang ut å vresa upp
Vröva å moona å ruska tupp
Då sprang dom bort å tog ett tåg men
vröva på mig va de sista dom såg

Ref.
Mooa vröv på campingplats
Mooa vröv på campingplats
Mooa vröv på campingplats
Mooa vröv på campingplats

Mooa vröv på campingplats
Mooa vröv på campingplats
Mooa vröv på campingplats
Mooa vröv på campingplats
<<<<<'TILLBAKA'<<<<<