Flodhäster

När ja söp å va full en gång
Å gick på stan å sjöng en sång
Så hörde ja ett konstigt vrål
Dä lät som nån tugga tvål
Ja tog min flaska å gick ditåt
Å mätte en brud som va jättekåt
Å när ja kom fram till parken
Så såg ja nåt å föll till marken

Ref.
Dä simma flodhäster i viskan
Dä simma flodhäster i viskan
Dä simma flodhäster i viskan

En da när ja 17e supen fått
Å kjöken på mig länge stått
Ja kände att ja mådde illa
Så ja gick ut på balkongen å trilla
Ja kräla upp å skulle spy
Men dä fastna i halsen på mig ty
Nere på gatan under balkongen
Såg ja nåt som vrängde kalsongen

Ref.
De kräla flodhäster på gatan
De kräla flodhäster på gatan
De kräla flodhäster på gatan<<<<<'TILLBAKA'<<<<<